C[C@H](c1ccccc1)N2C(=O)/C(=C\c3c(nc4ccccn4c3=O)N5CCC(CC5)C(=O)N)/SC2=S